Дигитален маркетинг и рекламни услуги


Логото и поддържащите графични елементи се съобразяват с набор от правила, които задават цветовата палитра и шрифтовете. Фирмената идентичност често се разглежда като съставена от три компонента:

Корпоративен дизайн – лого, визитка, фирмена бланка, пощенски плик, печат, папки, рекламни материали.

Корпоративна комуникация – бизнес сайт, блог, рекламни кампании, връзки с обществеността, медии, партньорство, разпространение.

Корпоративно поведение – ценности на организацията, норми на поведение, стил в представянето на фирмената идея и идентичност.

Digital Marketing SEO Ads google analytics mybusiness

Цялостно изграждане на Вашата онлайн визия, базирано на принципите за ползваемост
в интернет.

Създаване на уеб дизайн: Художествена изработка на отделните графични и аудио елементи и форматирането на текста.

Техническа изработка – включва подредбата на творческите елементи най-често, чрез HTML, JAVA, PHP и CSS стандарти за работа.

Консултиране при създаване на Уеб сайт. Имиджова или информативна уеб страница различна по сложност.

С цел увеличаване на посещенията в сайта и излизане на челни позиции при органично търсене в Google, предлагаме услугата оптимизиране и рекламни кампании (SEO,Google Ads, Google Analitycs, MyBusiness and etc.)което ще постигне по-голяма популярност на Вашата компания. 

Graph design графичен дизайн

Графичен дизайн


Изработка на креативен и адаптиран специално за Вас дизайн. Умело съчетаване на най-добро решение за Вашата рекламна дипляна, брошура, листовка, плакат, банери, постери, изложбени стени, пана и много други рекламни материали, подходящи за различни бизнес събития и дейности, които провеждате или участвате.

Предпечатна подготовка и печат
Подготовка на файлове за печат и печат в печатни бази.
Арт реклама
Подбор и брандиране на тематични аксесоари и рекламни материали.
Брандиране но автомобили
Брандиране на витрини на търговски обекти

© "Пи Ди Ейч - консултинг" - Всички права запазени