Изграждане на подземни хидравлични контейнери

В този съвременен дизайн материалът е оптимизиран и съхранява механичната якост при претоварване, при усилени движения, моделът облекчава поставянето на контейнерни конструкции.

Технология на производството: чрез горещо поцинковане / галванизация, съществено се удължава времето на полезно функциониране на конструкцията и се обезпечава оптимална производителност.

Диференцирано обслужване: Индивидуални консултации. Изследване на въпроси, свързани с въвеждането в експлоатация. Оборудване по избор. Техническо обслужване, следпродажбено обслужване и гаранция.

Надеждност, екология: предупреждаващи маркировки и механизми за пасивна безопасност. Решения за икономия на време и средства.

Системи UМ – 1,2,3,4 имат вместимост на контейнерите от 1100 до 1300 литра. Система за подем и спускане – хидравлична.

Лесен достъп и бързо обслужване при извозване на отпадъците. 

KM1

Изготвени от неръждавееща листова стомана или от черна листова стомана с полиестерно прахово покритие.
Форма правоъгълна.
Размер , Височина – 1000 мм. Ширина – 740 мм, Дължина – 470 мм.
Удобни и функционални за използване.
За райони с висока и ниска концентрация на жители. 

Mobirise

KM2

Изготвени от неръждавееща листова стомана или от черна листова стомана с полиестерно прахово покритие.
Форма цилиндрична.
Размер – Ø460, Височина – 1000 мм.
Удобни и функционални за използване.
За райони с висока и ниска концентрация на жители.

Mobirise

KM3

Изготвени от неръждавееща листова стомана или от черна листова стомана с полиестерно прахово покритие.
Форма правоъгълна. Размер, Височина – 1000 мм.
Ширина – 740 мм, Дължина – 470 мм.
Удобни и функционални за използване.
За райони с висока и ниска концентрация на жители.
Конструкциите се намират под земята с построени бетонни клетки и дренажни системи за отвеждане на водите в случай на наводнение и/или тяхното очистване. Те предлагат редица преимущества и ползи. Работещите конструкции са установени в по-голямата част от Европа.

Mobirise

© "Пи Ди Ейч - консултинг" - Всички права запазени