Международни финанси

Професионални консултации относно финансиране на инвестиционни проекти в отрасъл инфраструктура, екология, хранителна, фармацевтична, химическа и дървообработваща промишленост.
Нашите международни контакти в областта на финансите ни дават възможност да консултираме прогресиращи фирми и компании за финансиране на изготвени от тях проекти в горепосочените отрасли.
Работим със световно известни инвестиционни фондови компании и банки и сме в тясно сътрудничество с техните специалисти за финалното изпълнение относно финансирането на проектите на нашите клиенти.
Нашите специалисти в областта на финансите са винаги на разположение за консултации на нуждаещите се клиенти.
За по добрата и експедитивна работа между нас и клиентите, ние ще ги консултираме за правилното изготвяне на финансовите обосновки на готови проекти.
Разчитайте на нашите добри съвети и консултации по всяко време!

Международни финанси консултации

Петролни продукти

Професионални консултации за доставки на суров петрол и готови петролни продукти от световни производители.
Нашите специалисти в този отрасъл са на високо ниво и имат персоналните
контакти с водещи световни производители на суров петрол и петролни продукти.
Клиентите ни получават първокласна консултация за покупка, продажба и
транспортиране на петрола и петролните продукти.
Наши партньори са петролни компании от Руската Федерация, Туркменистан,
Азербайджан, Китайската Народна Република и петролни компании от страните на
ОПЕК.
Разполагаме с преките контакти за доставки на готови петролни продукти и
втечнен газ на условия CIF и SPOT.

Доставка на петрол, петролни продуки и природен газ

© "Пи Ди Ейч - консултинг" - Всички права запазени